Rodzaje fundamentów

Mnogość rozwiązań w zakresie fundamentów może zaskoczyć osoby, które po raz pierwszy mają do czynienia z projektem budowlanym. Każdy nowo powstający obiekt rządzi się własnymi prawami, dlatego warto mieć świadomość, jakie zalety niesie ze sobą zastosowanie określonych rodzajów fundamentów.

Od czego zależy wybór rodzaju fundamentów?

Zadaniem fundamentu jest przede wszystkim zapewnienie konstrukcji trwałości oraz pełnej stabilności na długie lata, niezależnie od rodzaju obiektu. Powierzchnia budynku oraz obciążenia, jakie będą przenoszone z budowli na grunt, to podstawowe kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę przy wyborze rodzaju fundamentów. Nie bez znaczenia są także warunki gruntowe, które obowiązkowo należy zbadać i rozpoznać jeszcze przed rozpoczęciem etapu projektowania. Podstawowy podział fundamentów zależy przede wszystkim od rodzaju terenu budowy, zwłaszcza nośności gruntu.

Fundament pośredni

W przypadku gruntów, które charakteryzują się niedostateczną stabilnością, konieczne jest przeniesienie obciążeń na głębsze warstwy podłoża. W tym celu stosuje się fundamenty pośrednie, znane także jako fundamenty głębokie. Na trudnym terenie, na przykład osłabionym w wyniku powodzi, konieczny będzie wybór tego skomplikowanego i stosunkowo kosztownego rozwiązania. W celu zapewnienia budynkowi stabilności można zastosować fundament podparty, w którym elementy stabilizujące opierają się na głębszych warstwach podłoża, np. skalnych. Do tego rodzaju fundamentów zalicza się ściany szczelinowe czy studnie fundamentowe.

Mniej oczywistym rozwiązaniem może być zastosowanie fundamentów zawieszonych, które w większości przypadków przyjmują formę pali z betonu, które mogą pracować w mniej stabilnym podłożu, np. glinianym. Ich działanie polega na przenoszeniu obciążeń poprzez tarcie powierzchni bocznej pali. Istnieje możliwość wykonania fundamentów, które łączą ze sobą dwie opisane wyżej metody, czyli tzw. fundamentów pośrednich normalnych.

Fundament bezpośredni

Znacznie częściej mamy do czynienia z rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które nie wymagają ingerencji w głębsze warstwy gruntu. Fundament bezpośredni, znany także jako płytki, przenosi obciążenia budynku bezpośrednio na nośne podłoże. Wśród tego rodzaju fundamentów rozróżniamy kilka popularnych rozwiązań, które są stosowane w zależności od rodzaju budynku oraz stawianych mu wymagań użytkowych.

Ława fundamentowa

Popularność tego rodzaju fundamentu wynika ze stosunkowo niskiego poziomu trudności oraz niewysokich kosztów wykonania. Jest to zazwyczaj prosta konstrukcja z betonu lub żelbetu. Ławy fundamentowe znajdują zastosowanie zarówno w przypadku budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych. Na ławie fundamentowej budowane są ściany fundamentowe, które mogą być murowane, zbudowane z bloczków lub wykonane ze zbrojonego betonu.

Stopa fundamentowa

Rodzaj fundamentu stosowany najczęściej pod filary. Jego zadaniem jest przenoszenie obciążeń punktowych. Stopa fundamentowa jest projektowana tak, aby przenosić te obciążenia na grunt w sposób efektywny i bezpieczny dla budynku. Jest to konstrukcja typowo betonowa, która przybiera różne przekroje – prostokątny, trapezowy lub schodkowy – w zależności od potrzeb projektowych. Rola stopy fundamentowej jest szczególnie istotna w przypadku budynków przemysłowych czy konstrukcji mostowych.

Płyta fundamentowa

Coraz częściej wybierane rozwiązanie pod budynki o stosunkowo niewielkiej powierzchni. Płyta fundamentowa jest wylewana bezpośrednio na placu budowy i stanowi trwałą, dobrze izolowaną podstawę pod powstającą konstrukcję. Dzięki równomiernemu rozłożeniu obciążeń zapewnia budynkowi szczególną stabilność. Jej wykonanie może być jednak znacznie droższe od tradycyjnych ław fundamentowych.

Wybór odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjnego może wydawać się skomplikowany, jednak dobrze wykonana analiza warunków gruntowych w połączeniu z charakterystyką nowo powstającego obiektu budowlanego powinny podsunąć właściwą odpowiedź. W przypadku wątpliwości warto skonsultować ten temat z doświadczonym projektantem, który pomoże przygotować projekt najlepiej dostosowany do indywidualnych potrzeb budynku.