Jak dbać o płytę fundamentową po jej wykonaniu?

Wykonanie fundamentów to kluczowy etap budowy domu, najczęściej powierzany zespołowi specjalistów. Niektórzy posiadacze działek decydują się jednak na samodzielne przeprowadzenie prac budowlanych. Podpowiadamy, jak wykonać płytę fundamentową krok po kroku.

Gotowa płyta fundamentowa to podstawa dla nowo powstającej konstrukcji budynku. Jednak, pomimo stosunkowo szybkiego montażu tej przegrody, odpowiednie przygotowanie płyty wymaga czasu. Dla dobra obiektu budowlanego i jego przyszłych użytkowników nie powinien zostać pominięty żaden z etapów pielęgnacji.

Prawidłowy przebieg prac budowlanych

 Od momentu przygotowania gruntu pod fundament, aż po jego ostatnią warstwę, kluczowa jest kontrola jakości prac budowlanych. W celu wykonania wytrzymałej płyty fundamentowej wykonawca musi postępować zgodnie z projektem i stosować się do wytycznych w zakresie stosowanych materiałów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. Wiele zależy także od warunków gruntowych, które powinny zostać dokładnie zbadane przed realizacją projektu. Wykonanie hydroizolacji płyty fundamentowej może być kluczowe dla zabezpieczenia konstrukcji przed wilgocią, natomiast odpowiednia izolacja termiczna chroni budynek przed utratą ciepła, a w trakcie chłodniejszych miesięcy przed niekorzystnym wpływem mrozu.

Kluczowe znaczenie dla trwałości budynku ma odpowiednia grubość płyty (zazwyczaj od 18 do 30 cm, zależnie od jej struktury) czy rodzaj zbrojenia betonu. Nie bez znaczenia będą także planowane instalacje, takie jak na przykład ogrzewanie podłogowe. Decyzje na tym poziomie powinny zostać podjęte przez projektanta, a wykonanie warto powierzyć fachowcom, którzy najlepiej wiedzą, jak dbać o płytę fundamentową. Wybór profesjonalnej ekipy budowlanej powinien pomóc uniknąć błędów związanych z budową fundamentu, jednak nie należy zapominać także o kolejnych etapach prac i wykonaniu kluczowych czynności, które przedłużą jej trwałość.

Jak dbać o płytę fundamentową?

 Etap pielęgnacji fundamentu rozpoczyna się zaraz po jego wykonaniu i nie należy go bagatelizować. Przez kilka dni po wylaniu płyty fundamentowej istotne jest regularne nawilżanie świeżego betonu poprzez okresowe zraszanie jego powierzchni. Dzięki temu zabiegowi można zapobiec pęknięciom twardniejącego betonu, a długookresowo zwiększyć jego wytrzymałość i trwałość. W przypadku wysokiej temperatury powietrza czy intensywnego nasłonecznienia warto rozważyć także zastosowanie warstwy folii, która pomoże utrzymać odpowiednią wilgotność, ale także zabezpieczy beton przed ewentualnym deszczem. W ciągu kilku pierwszych dni należy unikać obciążania płyty oraz zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.

Pomimo odpowiedniego nawilżenia na nowo powstałej płycie fundamentowej mogą pojawić się różnego rodzaju uszkodzenia, nierówności czy nawet pęknięcia. Jeżeli wykonujemy konstrukcję samodzielnie, musimy dobrze wiedzieć, jak dbać o płytę fundamentową. Konieczna jest jej regularna obserwacja, zwłaszcza w przypadku zmiennych warunków atmosferycznych. Podjęcie działań naprawczych na tym etapie jest znacznie łatwiejsze i mniej kosztowne niż w późniejszych fazach prac budowlanych. Kontrolę należy kontynuować także po zakończeniu procesu utwardzania. W sytuacji, gdy wokół płyty fundamentowej planowane są inne prace budowlane, przed ich rozpoczęciem warto skonsultować się z ekspertem.

Dodatkowa ochrona płyty fundamentowej

 W momencie, gdy płyta jest już w pełni utwardzona i gotowa do dalszych działań, warto rozważyć zastosowanie dodatkowych środków ochrony. Na powierzchni płyty fundamentowej można ułożyć specjalne powłoki uszczelniające lub ochronne, które sprawdzą się zwłaszcza wtedy, gdy teren budowy jest narażony na intensywne opady deszczu, wysoką wilgotność gleby lub inne niekorzystne warunki środowiskowe. Tego rodzaju rozwiązanie może zwiększyć trwałość fundamentu i zapobiec przedostawaniu się wilgoci. Należy pamiętać, że stopniowe, zgodne z projektem obciążenie płyty, powinno nastąpić dopiero po upływie czasu utwardzania, który wynosi zwykle około kilku tygodni.

Sezonowe zmiany temperatury czy zwiększenie ilości opadów stanowią potencjalne zagrożenie dla konstrukcji. Szybka reakcja na problem może wyeliminować poważniejsze komplikacje na późniejszym etapie budowy czy użytkowania budynku, dlatego tak istotna jest dbałość o fundament na każdym etapie pracy. Regularne przeglądy płyty fundamentowej wykonane przez fachowca powinny zaradzić występowaniu uszkodzeń.