Krok po kroku: jak wykonać płytę fundamentową?

Wykonanie fundamentów to kluczowy etap budowy domu, najczęściej powierzany zespołowi specjalistów. Niektórzy posiadacze działek decydują się jednak na samodzielne przeprowadzenie prac budowlanych. Podpowiadamy, jak wykonać płytę fundamentową krok po kroku.

Krok 1: Badanie warunków gruntowych i projekt fundamentów

 Profesjonalny projekt fundamentów to element, którego nie należy pomijać nawet w przypadku samodzielnej budowy domu. Wybór odpowiedniego rozwiązania opiera się na wynikach badań geotechnicznych, które dostarczają informacji o składzie gleby, jej wilgotności i nośności, a także charakterystyki terenu czy parametrów projektowanego budynku. Znając zakładane obciążenia i warunki gruntowe, projektant określa parametry płyty fundamentowej.

Krok 2: Przygotowanie terenu budowy

 Gotowy projekt, pozwolenie na budowę oraz zgromadzony sprzęt i materiały to moment rozpoczęcia przygotowywania placu, na którym została zaplanowana budowa. W zakres podstawowych czynności wchodzi usunięcie zbędnej roślinności oraz kamieni na wyznaczonym obszarze, zdjęcie warstwy humusowej oraz odpowiednie wypoziomowanie terenu. Ostatni etap ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płycie stabilności.

Krok 3: Wykonanie wykopu pod płytę fundamentową

 Kolejny etap stanowi przygotowanie wykopu na bazie projektu płyty fundamentowej. Jego głębokość jest ściśle uzależniona od parametrów budynku, jak również od rodzaju gruntu i warunków lokalnych. Szczególną uwagę należy zwrócić także na równość dna wykopu. Jego dokładne wyprofilowanie jest istotne, ponieważ będzie stanowić podstawę dla fundamentu, a tym samym oparcie dla całej konstrukcji budynku. Przy wykonywaniu wykopu istotne jest także uwzględnienie dodatkowych elementów, takich jak instalacje czy systemy drenażowe. Dlatego przed rozpoczęciem pracy powinniśmy już dokładnie wiedzieć, jak wykonać płytę fundamentową.

Krok 4: Wyznaczenie granic fundamentów i wykonanie formy

 W celu otrzymania odpowiedniego kształtu płyty fundamentowej należy wykonać formę, do której można zastosować różnego rodzaju materiały, w tym stal czy tworzywa sztuczne lub tradycyjną konstrukcję wykonaną z drewna. Pionowo ułożone deski lub panele formy wyznacza obrys płyty oraz pozwolą przyjąć odpowiedni kształt wylewanemu później betonowi.

Krok 5: Przygotowanie podbudowy

 Następnie wewnątrz formy zostaje wykonana odpowiednia podbudowa z zagęszczonego kruszywa lub warstwa żwirowa. Jej zadaniem jest równomierne rozłożenie obciążeń oraz poprawa drenażu. Warstwy przygotowawcze powinny zostać odpowiednio ubite i wyrównane.

Krok 6: Zabezpieczenie płyty warstwami izolacji

Kolejny etap budowy płyty fundamentowej stanowi ułożenie warstwy izolacji przygotowanej zgodnie z projektem. Zależnie od rodzaju gruntu i warunków lokalnych można zastosować różne warstwy, takie jak izolacja termiczna, przeciwwilgociowa lub kombinacja obu rodzajów. Odpowiednie zabezpieczenie płyty oraz zapewnienie jej szczelności to podstawa ochrony budynku przed wilgocią i zapewnienia mu odpowiednich parametrów cieplnych.

Krok 7: Zbrojenie płyty fundamentowej

 W celu zapewnienia płycie odpowiedniej wytrzymałości należy wykonać zbrojenie w postaci stalowych prętów lub siatek. Elementy zbrojeniowe są układane w sposób zdefiniowany w projekcie konstrukcyjnym. Ich zadanie polega na wzmacnianiu płyty fundamentowej i zapewnieniu jej równomiernego rozkładu obciążeń. Wszystkie elementy zbrojeniowe powinny być odpowiednio zamocowane i odizolowane od gruntu za pomocą podkładek lub elementów separujących w celu uniknięcia korozji.

Krok 8: Wylewanie betonu i wyrównanie płyty fundamentowej

 Po wykonaniu zbrojenia forma może zostać zalana betonem. Przygotowując mieszankę, należy zabrać o odpowiednią konsystencję, umożliwiającą sprawne i równomierne rozprowadzenie betonu po całej powierzchni formy. W trakcie wylewania powinniśmy unikać powstawania pęcherzyków powietrza w mieszance betonowej, a na koniec wygładzić powierzchnię za pomocą kielni lub deski.

Krok 9: Utwardzanie i pielęgnacja

 Jeżeli zastanawiasz się, jak wykonać płytę fundamentową, aby zapewnić jej stabilność na dziesiątki lat, nie powinieneś pomijać tego kroku. Etap utwardzania jest kluczowy dla trwałości przyszłej konstrukcji, dlatego po wylaniu betonu płyta musi pozostać nienaruszona przez określony czas, aż to stwardnienia. W tym czasie należy zadbać o regularne nawilżanie betonu, które zapewni mu odpowiednią dla procesu twardnienia wilgotność.

Krok 10: Usunięcie formy

 Po wystarczającym utwardzeniu betonu można usunąć przygotowaną wcześniej formę. Na tym etapie płyta jest już gotowa do dalszych prac budowlanych, takich jak dalsze wykonanie kolejnych elementów konstrukcji.