Realizacja pasywnej płyty fundamentowej

Projekt budynku pasywnego wymaga zastosowania niskoenergetycznych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Odpowiednio wykonany fundament płytowy to doskonała alternatywa dla ław i stóp fundamentowych, pozwalająca na skuteczną redukcję mostków termicznych.

Jak działa płyta fundamentowa?

Zasada działania płyty fundamentowej jest stosunkowo prosta do zrozumienia. Zamiast ław stosowanych bezpośrednio pod ściany fundamentowe, pod powierzchnią całego budynku powstaje kilkuwarstwowa płyta. Ciągła izolacja termiczna wykonana pod podłogą gwarantuje skuteczniejsze zatrzymanie ciepła w obrębie bryły budynku. W ten sposób eliminowany jest problem mostków termicznych występujących w przypadku obiektów posadowionych na ławach fundamentowych. Konstrukcja fundamentu płytowego pozwala na powierzchniowy rozkład obciążeń przekazywanych przez budynek na grunt. Często wybierana jest także ze względu na brak konieczności wykonywania głębszych wykopów, kiedy pozwalają na to warunki gruntowe. Stosowanie pasywnych płyt fundamentowych to rozwiązanie popularne za granicą, które już wkrótce ma szansę upowszechnić się także w naszym kraju.

Pasywna płyta fundamentowa – właściwości

Podstawową różnicą pomiędzy tradycyjną płytą fundamentową a jej pasywnym odpowiednikiem jest niższy współczynnik przewodzenia ciepła, a tym samym skuteczniejsza termoizolacja w przypadku drugiego rozwiązania. Wykonana z minimum dwóch warstw polistyrenu ekspandowanego (styropianu) lub ekstrudowanego (płyt XPS) pasywna płyta fundamentowa, stosowana najczęściej pod domy jednorodzinne, wykazuje doskonałe właściwości izolacyjne. Płyty tego typu mogą osiągnąć szczególnie niski współczynnik przewodzenia ciepła, wynoszący nawet 0,08 W/m²K. W dłuższej perspektywie oznacza to znaczne oszczędności związane z ogrzewaniem domu.

Niezawodna izolacja termiczna to nie jedyna zaleta pasywnej płyty fundamentowej. Tego typu struktura chroni nie tylko przed pionową ucieczką ciepła do gruntu, ale także przed zawilgoceniem budynku. Zastosowanie betonu wodoszczelnego pozwala wykonać płytę nawet na niestabilnych gruntach, takich jak tereny podmokłe, często bez wykonywania dodatkowej warstwy hydroizolacyjnej. Dobrze zaprojektowana płyta fundamentowa to inwestycja, która zapewni domowi bezpieczeństwo i ciepło przez cały rok.

Wykonanie pasywnej płyty fundamentowej

Przed rozpoczęciem budowy płyty fundamentowej konieczne jest wytyczenie granic fundamentu oraz wykonanie prac ziemnych. Standardowo wystarczy zdjęcie warstwy humusowej, bez konieczności wykonywania głębszego wykopu. Płyta powinna zostać posadowiona powyżej głębokości przemarzania, czyli na głębokości ok. 50-140 cm. Technologią stosowaną do wykonania pasywnej płyty fundamentowej jest szalunek tracony, wykonany z elementów prefabrykowanych, takich jak polistyren XPS. Po przygotowaniu podbudowy z zagęszczonego kruszywa następuje ułożenie warstwy izolacji pod płytą z uwzględnieniem projektu instalacji. Kolejne etapy to ułożenie warstw izolacji termicznej, wykonanie zbrojenia i instalacji, a na koniec wylanie betonu.

Jakich błędów należy unikać przy wykonywaniu pasywnej płyty fundamentowej? W przypadku domów energooszczędnych lub pasywnych warto rozważyć zastosowanie dodatkowej warstwy izolacyjnej, która pozwoli zoptymalizować współczynnik przewodzenia ciepła dla całego fundamentu. W przypadku zastosowania styropianu w roli materiału izolacyjnego należy pamiętać, że nie powinien być układany bezpośrednio na gruncie. Ze względu na wysoką nasiąkliwość płyt styropianowych konieczne jest zastosowanie pod nimi warstwy folii hydroizolacyjnej.

Samodzielna budowa płyty pod budynkiem jednorodzinnym wiąże się z ryzykiem wystąpienia trudnych do usunięcia usterek, dlatego decydując się na wykonanie pasywnej płyty fundamentowej, warto zlecić realizację firmie specjalizującej się w budownictwie energooszczędnym. Zatrudnienie zespołu ekspertów i zakup wysokiej klasy materiałów budowlanych będą wiązać się z kosztami, które warto przewidzieć już na etapie projektowania płyty fundamentowej.