Realizacja płyty fundamentowej obejmuje przeważnie 5-10 dni, podczas których przeprowadza się cały cykl prac – od przygotowania podłoża po wylanie mieszanki betonowej.