Zastosowanie zbrojenia rozproszonego polepsza właściwości betonu, ogranicza powstawanie rys, wzmacnia warstwę powierzchniową i redukuje skurcz betonu podczas twardnienia. Niestety, nie można go stosować jako substytut zbrojenia i nie ma norm czy wytycznych określających jego właściwości jako zbrojenia. Zastosowanie go bez zbrojenia podstawowego, takiego jak siatki czy pręty zbrojeniowe, oznacza, że wykonana płyta jest betonowa, a nie żelbetowa. Beton nie jest odporny na rozciąganie i zginanie, więc nikt nie odważy się wykonać stropu tylko z zastosowaniem wieńców i zbrojenia rozproszonego.